پروژه نصب کمپرسور هوا پیچی VSD دو مرحله ای و 50 کیلوواتی PM

May 9, 2022
آخرین مورد شرکت پروژه نصب کمپرسور هوا پیچی VSD دو مرحله ای و 50 کیلوواتی PM

2 یونیت 90 کیلووات دو مرحله ای + 1 واحد 50 کیلووات PM پروژه نصب کمپرسور اسکرو باد VSD