کمپرسور 15 کیلووات 20 اسب بخار با مخزن هوا و مجموعه کامل هوا خشک کن

April 20, 2022
آخرین مورد شرکت کمپرسور 15 کیلووات 20 اسب بخار با مخزن هوا و مجموعه کامل هوا خشک کن

مجموعه کامل سیستم کمپرسور هوا شامل کمپرسور هوا + خشک کن هوا + مخزن هوا + فیلتر هوا